Eşcinsellikte aktif pasif nedir – ilişkilerde karmaşa mı?


Eşcinsellikte aktif pasif nedir?


Eşcinsel ilişkiyi tanımlarken, toplumsal normları baz alarak açıklayacak olursak, ilişkide erkek rolünü üstlenen taraf aktif (yapıcı, etkin), kadın rolünü üstlenen taraf pasiftir (pasif, edilgen) Eşcinsellikte aynı anda aktif pasif olma durumu da söz konusudur. Erkek eşcinseller biyolojileri gereği aktif pasif olabilirler. Ancak bu durum çoğunlukla, yönelim ve veya toplumsal yapı gibi faktörlere göre değişiklik gösterebilir. Aktiflik ve pasiflik kadın eşcinseller arasında da benzer şekilde tanımlanabilir. 

Türkiye'de ve başka toplumlarda eşcinsellik


Türkiye'de ve genel olarak eşcinsellikte aktif pasif algısı, çoğunlukla, toplumsal normlarla şekil almış olup Avrupa'da veya Amerika'da olduğundan biraz farklıdır! Ülkemizdeki algı, günümüzde medya sayesinde yavaş yavaş benzerlik gösteriyor gibi görünse de (ataerkil) toplumsal yapımız, ister istemez aktif pasif eşcinsel tanımlarına dominant bir şekilde sahip çıkıyor. Türkiye'deki durum çoğu Arap ve Asya ülkesinde de benzerlik gösteriyor ki bu çok normal. Değişik toplumlardaki eşcinsellik algısı, çoğunlukla asıl normunda olduğu düşünülen, Avrupa veya Amerika'daki eşcinsellik algısıyla aynı değil! Olmak zorunda da değil! Ve olmasını da bekleyemeyiz. Değişik toplumlarda kadın ve erkek olmak kavramlarının da benzerlik göstermediğine dikkati çekmek isterim. Her toplum kendi içinde kendi normlarına bürünür. Türkiye'de lubunya, Güney Asya taraflarında hicra veya Samoa'daki fafafini diye çağırılan eşcinsel toplulukları söz konusudur. Bu bağlamda aktiflik ve pasiflik algısı ve davranışı da farklılık gösterecektir. Bu daha modern veya daha az modern olmak arası bir durum değil, Sosyokültürel bir durumdur. Biri birinden iyi veya kötü diye sınıflandırılamaz da. Ancak, paragrafın ortalarında da bahsettiğim ve asıl örnek alınması gerekenin Avrupa ve Amerika'daki gibi olması yönünde bir algı söz konusu! Olayın sosyolojik detaylarını farklı bir yazı da incelemek gerekiyor! 

Eşcinsellikte aktif pasif rol dağılımı


Özellikle eşcinsel erkekler arasında ilişkiler açısından önemli olan aktif ve pasif rol dağılımı, sadece Türkiye'de değil tüm dünyada ilişkiler arası bir ölçüt ve yer yer karmaşık bir durum. Çünkü her toplumun cinsiyet algısı ve dolayısıyla cinsiyetlere atfettiği davranış bütünü de farklılık gösteriyor. Bir erkek feminen olmadığı halde pasif, veya feminen olup aktif te olabilir. Eşcinsel bir erkek (erektil disfonksiyon haricinde) biyolojik rol olarak hem pasif hem de aktif olabilir. Ancak eşcinsellikte aktif ve pasif olmak tercih ve yönelimle alakalıdır. Bazı durumlarda da toplumsal normlarla alakalı olduğu söylenebilir. 'Kişinin aktif pasif olduğu halde sadece aktif olduğunu öne sürmesi' Toplumsal normla alakalı kısmına örnek teşkil edebilir. 

Eşcinsellikte aktif pasif olma davranışlarla mı ölçülüyor?


Eşcinsellikte aktiflik ve pasiflik meselesi genellikle bizim toplum (Türkiye ve orta doğu) standartlarımıza sahip ülkelerde yaşayan eşcinseller için daha karmaşık bir konu. Çünkü aktiflik ve pasiflik algısı davranış ve veya davranışa uyumlu görünüşle bağdaştırılıyor. Elbette bu durumun yaşadığımız coğrafyanın ataerkil yapısıyla alakası olsa da, nüfusun, eğitim demografisiyle de alakalı olabilir. Dikkat, buradaki kasıt erkek eşcinsellerin yataktaki rolüne istinaden, cinsel ilişkide aktiflik ve pasiflik mevzusudur. Tam olarak ve sadece davranışlar baz alınmamıştır. 

Akif eşcinsel erkeklerin erkeksi mi olması gerekiyor?


Aslında bu sorunun cevabını bilmiyorum. Ve yer yer taraflı yazacağımı belirtmek isterim. Ben daha çok pasif ruhlu ve neredeyse kadın ruhlu biriyim ve benim cevabım şu: 'Evet' 'aktif birinin erkeksi davranması gerekiyor' Ama özgür iradem bana, bu beklentimin, aslında iç güdülerimden kaynaklı olduğunu söylüyor. E doğru da! Kişisel açıdan bakınca iç güdümü harekete geçirmeyen kişiye tepki veremem. Bence bu durum, çoğu pasif eşcinsel veya trans kişi için aynı. Ancak kesinlikle bir aktif illede erkeksi davranmalıdır söylemi yüzde yüz doğru değildir. Çünkü aktif olmasını beklediğimiz bir çok erkeksi (veya gizli) pasif eşcinseller var. Hatta bu detay bir yana, gay olmadığı halde kadınsı olan tipler de görmek mümkün :) 

Aktiflikten kasıt maço olmak mı?


Şimdi, tamda burada devreye şu olay giriyor. Erkeksi olmak kavramı ne demek? Bence şu 👉demek: Beyaz miltanının yakasını aç, kıllı bağrını göstere göstere yürü. Kasıl hafiften, olduğundan da erkeksi ve güçlü görünmeye çalış. Etrafindaki dişilere gösteriş yap. İşte bu bildiğimiz, klâsik ve arabesk de denilebilecek bir erkek algısı. Yani maçoluğun kabaca tanımı. Yanlış mı? Hayır değil. Ölçüt mü? Hayır o da değil. Doğru mu ? O hiç değil! En kro dediğimiz erkek bile, bir iki parça üst baş ile yakışıklı ve modern bir erkek olur :) 🌈 olur mu? Bilemeyiz. Çünkü maçoluk denen şey, söz konusu eşcinsel ilişki ise aktifliği veya pasifliği temsil etmez. Yani eşcinsel bir erkek maço ve pasif olabilir. Keza kro bir erkek de pasif olabilir demektir. Her ne kadar bu durum davranışsal beklentilerle örtüşmese de ve hatta eşcinsel bireyler bile bazen bu durumda şaşirsa bile durum bu. Çünkü genel olarak eşcinseller arasında da kişinin davranışları yataktaki rolüyle de doğrudan orantılıdır şeklinde genel bir algı var. 

Maço erkeklerde aktiflik ve pasiflik yok mu? 
Eşcinsellikle alakası olmadığı halde, yani eşcinsel olmadığı halde yukarıda bahsettiğim erkeksi erkek beklentisine kesinlikle uymayan heteroseksüel erkeklerde var. Hani eşcinsel olmadıkları halde, yeterince erkeksi olmayan veya davranmayan heteroseksüel erkeklerden bahsediyorum. Örneğin benim halamın kocası buna tam bir örnek :) Bayağı bir avrat hasan ama adam gay değil yani biliyorum :)

Demek ki erkek olmak illede maço davranmayı gerektirmiyor. O halde biyolojik erkek olma olgusuna istinaden, penisi olan her erkek, biyolojik erkektir demek için yeterli olsa da, 'sadece aktiftir' demek için yeterli değil. Şu da bir gerçek ki, özellikle pasif erkekler, aktif erkeklerden daha erkeksi (maskülen) hal hareket ve veya tavır bekleyebilir. Ancak bu durum yatakta çok daha fazla parametrelidir. Yatağın dili olmaz diye boşa dememişler! Yataktaki olasılıklara değinecek olursak ayrıntılar boyumuzu aşar.
Eşcinsel ilişkilerde aktiflik pasiflik karmaşası

Eşcinsellikte aktif pasif olma durumu bazı ilişkilerde iyi bir dengede kendini bulmuş. Bu duruma genel olarak sosyal medyada gördüğümüz eşcinsel çiftleri örnek gösterebiliriz. Eşcinsel bir erkek, doğal olarak bir erkek ister. Ancak eşcinsel bir erkek kadınsı hareketleriyle öne çıkmaya çalışan diğer erkekten haz almayabilir veya alabilir de. Her iki durumda söz konusudur. Ancak çoğu pasif veya ap gay, erkek partnerinin erkeksi olmasını bekler. Çünkü özellikle Türkiye'de ve bazı orta doğu ülkelerinde 'kadınsı isen pasif, erkeksi isen aktifsin' şeklinde bir algı söz konusu. Bunun tam tersi durumlarda söz konusu elbette. Veya bu olasılıklar kesinlikle sadece bu coğrafyada olur demek de tam doğru olmaz. Bu sadece basit bir genelleme.

Yani özetle, kişinin kendisi son derece hetero görünüşlü ve davranışları da öyle olabilir. Ancak bu durum pasif olmak istemediği anlamına da gelmez. Eşcinselliğini davranışlarıyla belli etmeyen bir erkek, kendi gibi birini istiyor da olabilir. Ancak bu örnekteki gibi olan bir eşcinsel erkeğin bulduğu partner de kendi istediği gibi yeterince erkeksi olamayabiliyor. Bu durum, bir çok eşcinsel ilişkinin ömrünü kısaltan temel sebeplerdendir. Yani partnerlerin birbirlerinden bekledikleri erkeksiliğin tutuşmaması, örtüşmemesi veya dengede olmaması meselesi.
Kadınsı seven eşcinseller

Kadınsı davranışın ve erkek partnere kadınsı hareketlerle yaklaşımın altında transeksüalite olduğunu söylemek doğru olabilir de olmayabilir de. Ancak kati suretle feminen davranan her eşcinsel transeksüeldir diyemeyiz. Keza kadınsı olduğu hâlde rahatlıkla aktif veya aktif pasif olabilen eşcinsel erkekler var. Yani kişi jargona göre 'zırıl zırıl' ancak yatakta kolaylıkla aktif rolü veya aktif pasif rolü üstlenen taraf olabiliyor. Bazı eşcinsel erkekler partnerinin kadınsı olmasından çok rahatsızlık duymuyor. Hatta özellikle ful kadınsı sevenler var. Ve kadınsılık anlayışının son noktası travestiler.
Travesti seven heterolar veya aktif pasif gaylar

Travestilerle birlikte olan erkekler eşcinsel midir? Ben şahsen işin en karmaşık ve en anlaşılmaz kısmının burası olduğu düşüncesindeyim. Ve aslında bu karmaşa dünyanın çoğu bölgesinde aynı. Çünkü olayın bu kısmı yukarıdaki tüm ayrıntılardan daha fazla parametreye sahip. Keza bir çok travesti arkadaşım olduğu için, yakinen deneyim sahibi olduğumu söyleyebilirim. Ancak yine altını çizmek isterim ki söyleyeceklerim tam olarak doğruyu temsil etmez. Kısa kesip konuya gireyim. Travestilere pasif olmayı seven erkek çok fazla. Ancak bu durum yukarıda bahsettiğimiz tüm ayrıntıları bertaraf etmiyor mu? Bir erkeğin maço olup pasif olması başka bir mesele, çünkü şahıs maço olsa da kendini eşcinsel olarak tanımlıyor ve doğal olarak bir erkeğe pasif olma isteği duyuyor. Erkeksi birine pasif olmak istemeyen erkeklerin bir travestiye pasif olmak isetiğinin açıklaması boyumu aşıyor!
Aktiflik ve pasiflik eşcinsellikte toplumsal bazlı bir karmaşa mı?

Eşcinsel olduğunu bile kabul etmeyen (veya fark etmeyen) bir çok erkek, travestilere pasif olmayı tercih edebiliyor. Üstelik bu kişiler, erkeksi eşcinsellerden değil sadece travestilerden hoşlanıyorlar. Sadece travesti veya olabildiğince kadınsı görünenlere pasif olmayı tercih ediyorlar. Tabiki travestilerle birlikte olan tüm erkekler için geçerli değil ama bir çok kişinin travestilere pasif olması durumu söz konusu. Bunu dışardakiler değil içerdekiler bilir. İşin ilginç yanı ise bu kişilerin kendilerini ısrarla eşcinsel olarak tanımlamıyor olması. Keza eşcinsel olarak tanımlıyor olsalar zaten bir başka erkekten hoşlanmaları gerekmez miydi? Ben travestilerle birlikte olan her erkeğin eşcinsel olduğu konusuna şüpheyle bakıyorum. Bazı kadın erkek çiftler arasında da böylesi örnekler görebiliriz. Bazı erkekler kadına pasif olmayı seviyor. Bu erkeklerin travestilere hayır deme ihtimalleri bir hayli düşük olabilir....

Ben her ne kadar kısaca bizim coğrafyamızda olanları ifade etmeye çalıştıysam da, alttaki linkte, aktiflik ve pasiflik konusu, mini bir belgesel videoyla desteklenerek ve olayların tüm detaylarına değinilmiş muhteşem bir yazı var. Yazı en popüler Amerikan haber sitelerinden birinde yayınlanmış.https://www.huffpost.com/entry/tops-and-bottoms-in-gay-sex

İşte tamda bu konuya parmak basan kısa metrajlı bir film.


Aktiflik ve pasiflik meselesi hem ülkemizde hemde dünyada eşcinsellerin ilişkiye başlamadan önce aslında partnerinde aradığı davranışları mı temsil ediyor? Aktiflik pasiflik sadece cinsel rol mü?


Yorum Gönderme

0 Yorumlar