Travesti ve transseksüel ne demektir / Fark nedir?


Trans kadın, travesti, transseksüel gibi kavramlar birbirinden çok mu farklı? Toplum şekilci bir anlayışa mı sahip?

Travesti ve transseksüel ne demektir? Cinsel tercih kelimesi psikiyatrik otoriteler tarafından cinsel yönelim olarak tanımlanır. Buna istinaden bu cinsel terimler hakkında bir şeyler yazmak istedik. Heteroseksüel, Homoseksüel, biseksüel, transseksüel gibi kimlikler toplum tarafından bakılınca biraz karışık bir hal almış ve hepsi aynı şey olarak görülüyor. Kavramlar bir hayli fazla. Biz daha çok travesti nedir, transseksüel nedir bu iki olguya açıklık getirmek istiyoruz.

Transseksüel Ne Demektir

Kadın kılığına girmiş her erkek cinsel yönelimi önemsenmeden direk travesti olarak bilinir. O halde erkek kılığına girmiş bir kadına da travesti denir. Şimdi bu noktada şunu açıklamak gerek. Travesti ne demektir? Travesti, kadın gibi görünmek demektir. Travesti kadın gibi görünüyor da transseksüel kadın gibi görünmüyor mu? Bu karmaşadan ötürü eğilim veya yönelim de denen kavramlar, bu başlıkları biraz daha net bir şekilde açıklamaktadır. Bir birey (kadın yada erkek) kendini diğer cinsiyete ait hissediyorsa ve diğer cinsiyette görünmek istiyorsa buna transseksüalite denir ve tıp otoriteleri bu kişileri transseksüel yönelimli (veya eğilimli) olarak kabul eder.

Ancak, her travesti çoğunlukla transseksüel yönelimlidir demek tam olarak doğru olmaz. Tıbben cinsel kimlik, cinsel organla bağdaştırıldığı için ve bir travesti henüz cinsel organını değiştirmediği için transseksüel eğilimli olarak kabul edilse de, erkek olarak tanımlanır. Yani transseksüel eğilimde olmak demek belli bir şekil gerektirmiyor. Bir birey sıradan bir erkek veya kadın görüntüsünde de olsa transseksüel eğilimli olabilir. Fakat bedenin cinsiyeti açısından ‘transseksüel‘, sadece genel dış görünüş olarak kadın gibi görünen değil de, cinsiyet değiştirme operasyonuyla da cinsel organını değiştirmiş kişidir.

Travesti ne demektir

O halde travesti ne demektir ? Travesti, cinsel organ haricinde tamamen kadın gibi görünen, tıbben transseksüel eğilimde olsa da, erkek olarak kabul edilen, göğüsleri olan yada olmayan, transseksüel eğilimli olabilen veya olmayan, çoğunlukla seks işçiliği kelimesiyle örtüşen ve İngilizcesi shemale olan hal veya durumun karşılığıdır… . tabi göğüsleri olan, tamamen kadın gibi görünen, tıbben transseksüel eğilimli erkek olarak kabul edilen bireyleri, toplum ne derece ‘erkek’ yada ‘kadın’ olarak kabul eder o da ayrı bir karmaşa olduğu gibi, ayrı bir tartışma konusudur.
Ancak toplumsal cinsiyet normları açısından bakınca toplum, cinsiyet naklini tamamlayıp tıbben kadın olmuş birini de travesti olarak adlandırabiliyor. Çünkü trans kadınların bazılarının görüntüsü ister istemez biyolojik bir kadınla kıyaslanınca aynı değil. Ve tamda burada trans kadınların sorunları baş gösteriyor.

Şekilcilik çok mu önemli?Önemli olan hangi trans kadının ne derece belli olup olmadığı da değil. Kadın kadındır… Şöyle kadın, böyle kadın diye ayrıştırmak bile cinsiyetten çok şekilciliğe girmektir. Kişinin cinsiyeti veya nasıl göründüğü mü, yoksa birey olarak topluma ne derece uyumlu olup olmadığı mı daha önemli? Günlük hayatta kimse kimsenin eteğinin yada pantolonun altında hangi cinsel organı taşıdığını düşünerek yaşamaz! 

Trans kadın ütopyası

Trans kadın, tıbben transseksüel eğilimli ancak biyolojik erkek bedeninde dünyaya gelmiş ve sonradan kadın olmuş bireydir. Trans erkek ise biyolojik açıdan kadın olarak dünyaya gelmiş ve sonradan erkek olmuş bireydir. Ameliyat ve benzeri süreci tamamlama olayından öncesine kadar halen, her iki cinsiyetin insanı için transseksüel eğilimdir demek yanlış olmayabilir. Günümüz otoritelerince bu durum yönelim olarak nitelendiriliyor. Keza bilim her şeye bir tanım koyarak yaklaşmak zorunda. Örneğin; Tüm homoseksüellerin belli bir kısmı transseksüel yönelimli olduklarını geç fark edebiliyor.

Düşünsenize transseksüelliğin gün gelip fiziksel basit bir rahatsızlık olduğu kanısına varsa otoriteler… Hani tıp gelişse ve bütün fiziksel özelliklerinizi tamamen kadına dönüştürebilecek kadar ileri olsa. Neredeyse doğura bilmeye kadar… Hani klonlanmış rahimler kullanılsa falan diyorum… veya çok çok küçük yaşta tespit edilebilse transseksüalite ve tıp bunu düzeltmede mükemmel derecede olsa… Yada ne biliyim bebekken bile tespit edilebilse transseksüalite ve bir aşı yapsalar… Biyolojik olarak erkek ancak transseksüel eğilimli doğmuş birini, biyolojik erkek olarak, heteroseksüel eğilimde olmasını sağlayacak bi aşı 😉 Hani vardır ya bir aralar homofin çıkmıştı 🙂 buda transfin olurmuş… Ama şimdi şu var… kişilerin bedensel cinsiyetleri mi yoksa hissettikleri cinsiyet mi önemli ? Bunun en iyi cevabı kişinin hür iradesinde saklıdır. Çünkü özgür olmak, önce kişinin kendisi olmasını gerektiriyor. Özgürlük ise herkesin hakkı.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar